Algemene Ledenvergadering project Linde 6

Locatie: nader te bepalen
Datum: 26 mei 2020
Tijd: 19:30

Op de ALV legt Cooperatie Duurzaam Sittard verantwoording af voor het gevoerde beleid en zal nader worden ingaan op de jaaropgave ivm de teruggave van de energiebelasting.