Algemene Ledenvergadering

Locatie: Oos Zittesj Hoes aan de Odasingel 659 te Sittard
Datum: 16 juni 2021
Tijd: 19:30

De ALV van onze coöperatie vindt plaats op woensdag 16 juni aanstaande, aanvang: 19.30 uur. Uiteraard met in achtname van de dan vigerende Corona eisen. De ALV is alleen toeegankelijk voor leden van de coöperatie