Welke daken komen in aanmerking

Het bestuur van Energie Coöperatie Duurzaam Sittard heeft overleg gevoerd met ambtenaren van de provincie Limburg – en uiteraard met het gemeentebestuur. Zowel de provincie als het gemeentebestuur hebben enthousiast op het initiatief gereageerd. Het sluit op perfecte wijze aan op het beleid van de overheid.

Voorlopig moet de coöperatie zich beperken tot projecten op (grote) daken. Het past momenteel niet in het gemeentelijk beleid om zonneweiden grondgebonden aan te leggen. De coöperatie heeft daar begrip voor, temeer daar het er naar uitziet dat voldoende ‘daken’ beschikbaar zullen komen.

De gemeente gaat onderzoeken welke (daken van) gemeentelijke gebouwen daarvoor in aanmerking komen; hierbij kan gedacht worden aan gemeentelijke hallen op het industrieterrein, maar ook aan gemeentelijke kantoorgebouwen zoals bijvoorbeeld het gebouw aan de Walramstraat.