Postcoderoos project de Linde in Sittard

Wat is een Postcoderoos regeling?

Met de PostCodeRoos-regeling krijgen leden van een coöperatie een energiebelastingkorting op hun energienota voor lokaal en duurzaam opgewekte elektriciteit. Door deze landelijke regeling – de ‘Regeling Verlaagd Tarief’ van de overheid – kunnen inwoners van een wijk of dorp met elkaar op een financieel rendabele manier lokaal aan de slag met duurzame energie.

 

Hoe werkt de verrekening?

De PostCodeRoos-regeling biedt 15 jaar lang vrijstelling van energiebelasting over de zonne- of windenergie die de deelnemers in een project gezamenlijk opwekken. Dit betekent dat zonnepanelen niet langer op het eigen huis of bedrijfspand hoeven te liggen, maar ook elders geïnstalleerd kunnen worden.

Deelnemers richten samen een coöperatie op of maken gebruik van een bestaande VVE (Vereniging Van Eigenaren) en investeren gezamenlijk in een zonnedak door het kopen van zonparticipaties. Deze zonparticipaties geven jaarlijks recht op de opbrengst van één zonnepaneel. De panelen in het project zijn namelijk eigendom van de gezamenlijke coöperatie.

In ruil voor hun deelname (investering) ontvangen deelnemers, naar rato van het aantal zonparticipaties, jaarlijks een teruggave van energiebelasting die zij betaald hebben over de energie die zij thuis gebruiken. Dit recht op teruggave van de energiebelasting voor deelnemers wordt door de overheid voor (minimaal) 15 jaar gegarandeerd en geldt vanaf het moment dat de Belastingdienst het project goedkeurt. De hoogte van de investering per zonnepaneel / zonneparticipatie is afhankelijk van de keuzes van de lokale energie coöperatie.

Een PostCodeRoos is een afgebakend gebied waarbinnen een lokale energie coöperatie haar deelnemers kan werven omdat zij -bij deelname- recht hebben op teruggave van de energiebelasting. Voorwaarde is wel dat deze deelnemers op het net aangesloten zijn via een kleinverbruikersaansluiting (max. 3 x 8o Ampère). Dit PostCodeRoos-gebied wordt bepaald door de plaats (postcode) waar de productie installatie voor de opwek gesitueerd is. Dit 4-cijferige gebied vormt het hart van de roos.

Het PostCodeRoos-gebied wordt gevormd door dit hart samen met alle aan dit hart aangrenzende 4-cijferige postcode gebieden (die de blaadjes van de roos vormen). Ook wanneer een aangrenzend postcodegebied maar met een klein puntje grenst aan het hart kan het gebied tot de roos gerekend worden.

Sinds 1 januari 2016 is het begrip PostCodeRoos verruimd en mag de productie-installatie ook in een van ‘de blaadjes’ gesitueerd zijn, het administratieve centrum mag dus als het ware één viercijferig gebied worden opgeschoven. Op deze manier kunnen coöperaties ook gebruik maken van daken aan de randen van de roos, c.q. de kans om aan het project deel te nemen voor meer mensen mogelijk te maken.

 

Kun je onbeperkt gebruik maken van de regeling?

Deze regeling heeft alleen betrekking op elektriciteit voor eigen gebruik. Dat eigen verbruik is bepalend en ligt voor een gemiddeld huishouden (2,2 personen) op circa 3.500 kWh. Als particulieren voor méér instap­pen dan hun eigen gebruik, zal er dus niet over het gehele aandeel in de productie een korting gelden. Bovendien beperkt de toepassing van het verlaagd tarief zich tot 10.000 kWh (1e schijf van de energiebelasting).

Dit betekent dat een particulier ook mee kan doen als hij saldeert via opwekking op bijvoorbeeld het eigen dak, zolang hij zelf maar minder opwekt dan hij gebruikt. 

Een voorbeeld: 
Een kleinverbruiker verbruikt 5.000 kWh. Hij wekt zelf 3.000 kWh op achter de meter. Hiervan gebruikt hij direct 1.200 kWh en de overige 1.800 kWh wordt ingevoed op het net. Van het energiebedrijf heeft hij nog 3.800 kWh nodig. Hij leverde eerder 1.800 kWh terug, dit mag gesaldeerd worden. Daarnaast kan deze verbruiker voor maximaal 2.000 kWh (totale verbruik minus reeds zelfopgewekte energie) deelnemen in een coöperatie om voor de korting op de energiebelasting in aanmerking te komen.

 

Hoe wordt de vrijstelling verrekend?

De energiebelastingvrijstelling vormt het verdienmodel voor de deelnemers. Anno 2017 is dit voordeel per opgewekte kilowattuur (kWh) € 0,1013 exclusief BTW of € 0,1226 inclusief BTW. Na afloop van een opwekjaar stelt de coöperatie vast hoeveel daadwerkelijk geproduceerde stroom er aan de participatie van elke deelnemer in het project is toe te schrijven. De coöperatie stuurt hierover een verklaring naar elk van de deelnemers in het project. Met deze gegevens gaan de deelnemers naar hun eigen energieleverancier, de leverancier van wie zij op hun huisadres de energie betrekken, zodat deze het jaarlijkse belastingvoordeel met hun kan verrekenen.

 

Wie kunnen allemaal meedoen met de regeling?

Leden van een coöperatie of Vereniging van Eigenaars (VvE) met een aanwijzing van de Belastingdienst komen in aanmerking voor de regeling. Particulieren, bedrijven, verenigingen en stichtingen kunnen allemaal lid worden van een coöperatie. Dit betekent dat iedereen kan deelnemen aan een PostCodeRoos-project. Deelnemers aan een PostCodeRoos project moeten wel in de nabijheid van de productie-installatie wonen, in de zogenoemde PostCodeRoos. Daarnaast moeten de deelnemers voor hun eigen stroom gebruik een kleinverbruikersaansluiting hebben, oftewel een aansluiting op het stroomnet niet groter dan 3*80 Ampère. Bedrijven (btw-plichtige ondernemers) mogen voor maximaal 20% deelnemen in het vermogen van de coöperatie.

 

Voor hoeveel kan ik deelnemen?

Deelnemers kunnen voor maximaal 10.000 kWh meedoen aan het project, dat wil zeggen zij kunnen over maximaal 10.000 kWh de betaalde energiebelasting terugvragen. Dit maximum van 10.000 kWh geldt alleen als u ook verbruik van 10.000 kWh heeft. Wanneer u bijvoorbeeld maar 5.000 kWh verbruikt, dan is dit het maximum waarmee u kunt deelnemen. De energiebelastingkorting is van toepassing op de eerste 10.000 kWh die u verbruikt. Stel u verbruikt 20.000 kWh en u doet mee voor 10.000 kWh, dan ontvangt u de energiebelastingkorting over de kWh’s van 0 tot en met 10.000.

De regel is dus dat een deelnemer in een PostCodeRoos-project nooit méér belasting terug kan vragen dan dat men over het elektriciteitsverbruik thuis betaald heeft – tot een maximum van 10.000 kWh.